Vedoucí scholy                                                          Svatební schola

Eliška Brázdilová                                                                           Iva Velísková

Tel: + 420 777 966 032                                                                Tel: + 420 775 613 334

E-mail: brazdilovaeliska@seznam.cz                                                E-mail: VeliskovaIva@seznam.cz

 

E-mal scholy: schola-myslocovice@seznam.cz

 

Kontaktujte nás