P

Paťka, přišla pro Petra, protože potřebuje pomoct přibít poličku. Petr přikývl. Paťka přidržela poličku, protože Petr právě přitloukl poličku. Paťka Petrovi poděkovala. V pondělí Petr plesnivou poličku poškrábal, polička praskla a prudce padla k podlaze. Petr před Paťkou prchá, protože Paťka Petra přerazí.