Slavnost Nejsvětější Trojice 27. května

18.02.2018 21:17

Sraz 9:45 na faře. S sebou scholovou složku. Budeme zpívat píseň Tady a teď (před evangeliem) a Otče můj drahý.