Příběhy na určité písmeno

21.10.2012 18:57

Na víkendovce v Jalubí jsme utvořily skupinky a vymýšlely krátké příběhy na určité písmeno. Výsledky si zde můžete přečíst :-)

 

Paťka, přišla pro Petra, protože potřebuje pomoct přibít poličku. Petr přikývl. Paťka přidržela poličku, protože Petr právě přitloukl poličku. Paťka Petrovi poděkovala. V pondělí Petr plesnivou poličku poškrábal, polička praskla a prudce padla k podlaze. Petr před Paťkou prchá, protože Paťka Petra přerazí.

 

 

Král, který kraloval kradl krávy. Každý, kdo krade krávy, krade i králíky, kance, krocany, kozy, krůty a koně. Kralovala i královna, která kradla kohouty, kvočny, kuřata, kočky, kocoury, koťata, koroptve, křečky a křištály. V království kradl každý, kdo kraloval. Kralovali klidně, kradli a krachli.

 

 

Probíhá právě parné poledne. Pohledného prince procházejíc přes palouk postihl průjem. "Průšvih", pomyslel si princ. Přiskočil pod posed. "Potřebuju papír!", přemýšlel. "Postačí pampeliška." Potřeba provedena, pokračoval v procházce. Přešel pole, přimhouřil pohled a pravil: "Pozdrav PánBůh, princezno." Princezna plaše pohlédla. Princ přeskočil polámaný plotek, políbil princeznu a pravil: "Paráda." Princezny paprča pleskla princi přes papulu políček "Pitomče!" Poodešla a pomyslela si "První pusa." Princ přistoupil, podal princezně pivoňku a pravil "Promiň." Princezna přijala pivoňku, přivoněla, poděkovala a pohladila prince. Padla pusa, princ popadl packu princezny a procházka pokračovala v páru.