Neděle Zmrtvýchvstání 1. dubna

28.12.2017 15:31

Sraz 9:50 na faře. S sebou scholové složky a koinonie. Zpívat budeme písničky Vzývám Tvoje svaté jméno a Jen v Kristu mám.