Info pro členy

pátek 23. února

11.02.2018 13:52
Zkouška není. 

2. neděle postní 25. února

28.12.2017 15:13
Sraz v 10 hod na faře ke zkoušce žalmu s varhaníkem. V tento den tady nejsem, ranní mají holky Brázdilovy, prosím zbytek, aby šel zpívat na...

3. neděle postní 4. března a Křížová cesta scholy

28.12.2017 15:14
Sraz 9:50 na faře, budeme zpívat píseň Když padám.     Sraz na faře je 13:00, s sebou koinonie. 

4. neděle postní 11.března

28.12.2017 15:22
Sraz 9:50 na faře, s sebou scholové složky. 

5. neděle postní 18.března

28.12.2017 15:24
Sraz 9:50. 

Květná neděle 25. března a Křížová cesta ke kříži do Háje

28.12.2017 15:26
Sraz 9:50 na faře, zpívat budeme píseň Nastal čas z hosany.    Odpoledne od 14 hod je křížová cesta do Háje. Každé společenství farnosti...

Zelený čtvrtek 29. března

28.12.2017 15:27
Sraz půl hodiny přede mší na faře pro nácvik žalmů na zelený čtvrtek. 

Velký pátek 30. března

28.12.2017 15:30
Na velký pátek schola nezpívá. 

Bílá sobota 31. března

28.12.2017 15:30
Sraz hodinu před začátkem pro nácvik zpěvů na faře. S sebou scholové složky a koinonie. 

Neděle Zmrtvýchvstání 1. dubna

28.12.2017 15:31
Sraz 9:50 na faře. S sebou scholové složky a koinonie. Zpívat budeme písničky Vzývám Tvoje svaté jméno a Jen v Kristu mám. 

Neděle Božího Milosrdenství 8. dubna

28.12.2017 16:07
Sraz 9:50 na faře. 

3. neděle velikonoční 15. dubna

28.12.2017 16:08
Sraz 9:50 na faře. S sebou scholovou složku. 

4. neděle velikonoční 22. dubna

18.02.2018 21:12

5. neděle velikonoční 29. dubna

18.02.2018 21:14

6. neděle velikonoční 6. května

18.02.2018 21:14

První svaté přijímání neděle 13. května

18.02.2018 21:15

Svatodušní vigilie sobota 19. května

18.02.2018 21:15
Sraz půl hodiyn před začátkem. 

Slavnost Seslání Ducha svatého 20. května

18.02.2018 21:17

Slavnost Nejsvětější Trojice 27. května

18.02.2018 21:17

9. neděle v mezidobí 3. června

18.02.2018 21:18

10. neděle v mezidobí 10. června

18.02.2018 21:19

11. neděle v mezidobí 17. června

18.02.2018 21:19

22. června pátek Rozlučková zkouška před prázdninami

18.02.2018 21:19

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele neděle 24. června

18.02.2018 21:21
Sraz 9:50 na faře. 

PÍSNIČKY K POSLECHU

22.09.2016 20:38
Holky, sem vám dávám odkazy na písničky, které budeme zpívat, tak ať si je můžete naposlouchat :-)   Když padám...