2. neděle adventní - 10. prosince

28.08.2017 21:35

Sraz 9.45 na faře, s sebou koinonie a scholovou složku, budeme zpívat písničku Hle Pán jistě přijde a Radujte se bratři.